Pitkäaikainen kysymys lapsityövoimasta Afrikassa

Pitkäaikainen kysymys lapsityövoimasta Afrikassa

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on suurin osuus lapsityöntekijöistä. (Edustava kuva)


Afrikassa on maailman korkein lapsityövoiman esiintyvyys Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa yli 40 prosenttia kaikista 5–14-vuotiaista lapsista on hengissä eli noin 48 miljoonaa lasta.

Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen lasten hätärahaston (UNICEF) nykyisen aseman mukaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on suurin osuus lapsityöntekijöistä (29 prosenttia 5–17-vuotiaista lapsista). Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa alle 1 kymmenestä (7 prosenttia) tämän ikäryhmän lapsista tekee mahdollisesti haitallista työtä.

Vuoden 2016 lapsityövoiman globaalien arvioiden mukaan viidennes kaikista afrikkalaisista lapsista on mukana lapsityössä, mikä on yli kaksinkertainen osuus muilla alueilla. Yhdeksän prosenttia afrikkalaisista lapsista on vaarallista työtä, mikä on jälleen korkeinta kaikista maailman alueista.

Afrikassa on eniten lapsityöntekijöitä. 72,1 miljoonan afrikkalaisen lapsen arvioidaan olevan lapsityövoimaa ja 31,5 miljoonaa vaarallista työtä.


Washington State Universityn julkaisemassa artikkelissa kerrotaan, että Etiopiassa lähes 60 prosenttia nuorista työskentelee vaarallisissa ja laittomissa olosuhteissa. Joissakin olosuhteissa kaivosasemissa on lapsia, jotka 'raivoavat roskia ja ryömivät maan alla' etsimällä arvoesineitä, samoin kuin kotitaloustyöntekijät 'kärsivät [suullisesti ja fyysisesti].

Kansainvälisen työjärjestön mukaan lapsityövoima lisääntyi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vuosina 2012--2016, toisin kuin muualla maailmassa jatkunut edistyminen, ja huolimatta Afrikan hallitusten lapsityövoiman torjumiseksi kohdennetusta politiikasta. Afrikan alue on myös ollut niiden maiden epävakaissa tilanteissa, joissa valtion epävakaus ja kriisitilanne lisäävät lapsityövoiman riskiä.


Maatalousalalla on ylivoimaisesti suurin osuus lapsityövoimasta. Afrikassa maatalouden osuus on 85 prosenttia kaikesta lapsityövoimasta ja 61,4 miljoonaa lasta absoluuttisesti. Lapsityövoima maataloudessa liittyy ensisijaisesti toimeentuloon, kaupalliseen maatalouteen ja karjanhoitoon, ja se on luonteeltaan ja olosuhteissaan usein vaarallista. Afrikassa lapsityövoimasta jäljellä olevista lapsista 8,1 miljoonaa (11 prosenttia) löytyy palvelualalta ja 2,7 miljoonaa (4 prosenttia) teollisuudesta. Suurin osa lapsityövoimasta on palkatonta, ja suurin osa lapsityövoimaa käyttävistä lapsista ei ole työsuhteessa kolmannen työnantajan kanssa, vaan työskentelee pikemminkin perheyrityksillä ja perheyrityksissä.

Lasten tilastot(Luotto: SOS)

  • Yksi 12: sta Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsesta kuolee ennen viidennen syntymäpäivänään (YK).
  • Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on 17,6 miljoonaa lasta, jotka kärsivät akuutista aliravitsemuksesta (Maailmanpankki).
  • Vuosina 1990--2014 alle 5-vuotiaiden kaventuneiden lasten määrä väheni maailmanlaajuisesti 255 miljoonasta 159 miljoonaan. Samaan aikaan lukumäärä on kasvanut Länsi- ja Keski-Afrikassa 19,9 miljoonasta 28,0 miljoonaan (UNICEF).
  • Vuonna 2015 lapsen kuoleman riski ennen ensimmäisen syntymäpäivänsä saavuttamista oli suurin Afrikassa, 55/1000 elävää syntymää, mikä on yli viisi kertaa suurempi kuin Euroopassa, jossa on 10 kuolemantapausta / 1000 elävää syntymää ( WHO).
  • Saharan eteläpuolisen Afrikan lapset kuolevat yli 14 kertaa todennäköisemmin ennen 5 vuoden ikää kuin kehittyneiden alueiden lapset (UNICEF).
  • Keuhkokuume, ripuli ja malaria aiheuttivat noin 1,3 miljoonaa eli noin 40 prosenttia alle viiden vuoden kuolemasta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (UNICEF).
  • Vuonna 2015 95 prosenttia alle 5-vuotiaiden arvioiduista malarian aiheuttamista kuolemista tapahtui Afrikassa (WHO).
  • Saharan eteläpuolinen Afrikka on edelleen alue, jolla lapsityövoiman esiintyvyys on korkein 21 prosenttia eli 59 miljoonaa lasta (ILO).
  • Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla nuorisotyöttömyysaste on edelleen selvästi korkein, 28,2 ja 30,5 prosenttia vuonna 2014 (ILO).

Lapsityövoiman kysymystä ohjaavat kolme pääasiallista kansainvälistä sopimusta: Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 138 työhön pääsyn vähimmäisikästä ja suositus nro 146 (1973); ILO: n yleissopimus nro 182 lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä ja välittömistä toimista niiden poistamiseksi ja suositus nro 190 (1999); ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus. Nämä sopimukset muodostavat lapsityövoiman käsitteen ja muodostavat perustan allekirjoittaneiden maiden antamalle lapsityölainsäädännölle.

Kuinka ILO auttaa?

(Lähde: ILO)

ILO: lla on Afrikassa useita hankkeita, joilla pyritään vähentämään ja lopulta poistamaan lapsityövoimaa Afrikassa. ILO pyrkii edistämään lapsityövoiman asteittaista poistamista etusijalla pahimmille muodoille. ILO tukee Afrikan maita ratifioitujen lapsityövoimaa koskevien yleissopimusten täytäntöönpanossa tarjoamalla teknisiä neuvontapalveluja ILO: n perustajille ja toteuttamalla kehitysyhteistyöhankkeita.

Afrikassa, kuten muuallakin, FUNDAMENTALS / IPEC tekee tiivistä yhteistyötä ILO: n alue- ja maatoimistojen kanssa tarjotakseen tukea julkisen politiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja vahvistamiseen. hallitusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen politiikat ja toimet; tietämyksen kehittäminen ja jakaminen; Suorat toimet maiden ja maiden välillä interventiomallien kehittämiseksi lasten ehkäisemiseksi, poistamiseksi ja suojelemiseksi lapsityön pahimmilta muodoilta.

Näistä tärkeistä sitoumuksista ja toimista huolimatta lapsityövoiman tilanne Afrikassa vaatii kiireellistä huomiota hallitusten ja työmarkkinaosapuolten tukemiseksi nopeuttamaan ja laajentamaan toimia. lisäresursseilla maan, seutukunnan ja alueiden tasolla, jotta saavutetaan 8.7. kestävän kehityksen tavoite, jotta kaikki lapsityövoiman muodot lopetettaisiin vuoteen 2025 mennessä ja pakkotyö, ihmiskauppa ja moderni orjuus vuoteen 2030 mennessä.

Lapsityövoima on edelleen endeemistä, ja sen poistaminen edellyttää sekä taloudellisia että sosiaalisia uudistuksia sekä kaikkien hallitusten, työntekijöiden ja työnantajajärjestöjen, yritysten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista yhteistyötä.

(Vastuuvapauslauseke: - Kaikki artikkelin tilastot ovat kansainvälisten järjestöjen ILO: n, UNICEF: n, Maailmanpankin, WHO: n jne. Mukaisia. Everysecondcounts-themovie ei ole vastuussa raportissa mahdollisesti esitetyistä tosiseikkavirheistä tai tilastoista.)