Maailmanpankki purkaa vietnamilaista Sao Bac Dau Technologiesia seitsemän vuoden ajan

Maailmanpankki purkaa vietnamilaista Sao Bac Dau Technologiesia seitsemän vuoden ajan

Sopimuksessa määrätään lyhennetystä irtisanomisajasta ehdollisen vapauttamisen kanssa SBD: n yhteistyön ja vapaaehtoisten korjaavien toimien valossa. Kuvahyvitys: ANI


Maailmanpankkiryhmä ilmoitti tänään Vietnamissa sijaitsevan Sao Bac Dau Technologies Corporationin ('SBD') seitsemän vuotta kestäneestä yhteistyöstä Danangin kestävän kehityksen hankkeen ja Vietnamin Hanoin kaupunkiliikennehankkeen salaisia ​​ja vilpillisiä käytäntöjä varten.

Esteestä SBD ei voi osallistua Maailmanpankki-ryhmän laitosten rahoittamiin hankkeisiin ja operaatioihin. Se on osa sovintosopimusta, jonka mukaan SBD tunnustaa vastuun taustalla olevista seuraamuksellisista käytännöistä ja sitoutuu täyttämään määritellyt vaatimustenmukaisuusvaatimukset vapauttamisedellytyksenä.Danangin kestävän kaupungin kehittämishanke on suunniteltu laajentamaan kaupungin asukkaiden pääsyä parannettuun viemäröintiin, jäteveden keräys- ja käsittelypalveluihin, valtateiden verkostoon ja julkiseen liikenteeseen Da Nangin tietyillä alueilla. Hanoin kaupunkiliikenteen kehittämishanke suunniteltiin lisäämään kaupunkiliikennettä Hanoin kohdealueilla lisäämällä julkisen liikenteen käyttöä valituilla liikennekäytävillä ja lyhentämällä matka-aikaa kaupungin keskustan sekä kaupungin länsi- ja luoteisosien välillä ja edistämällä ympäristön kannalta kestävät liikennemuodot ja kaupunkisuunnittelusuunnitelmat Hanoille.

Asiaan liittyvien tosiseikkojen mukaan SBD: n henkilöstö vaikutti sopimattomasti kahden hankkeen tarjouskilpailuprosesseihin. sisällytti tarjoukseensa väärennetyn asiakirjan; ja ei paljastanut osallistumistaan ​​näiden kahden projektin alkuvaiheen työhön. Nämä ovat salaisia ​​ja vilpillisiä käytäntöjä.


Sopimuksessa määrätään lyhennetystä irtisanomisajasta ehdollisen vapauttamisen kanssa SBD: n yhteistyön ja vapaaehtoisten korjaavien toimien valossa. Edellytyksenä sille, että sovittelusopimus vapautuu sanktioista, SBD sitoutuu ottamaan käyttöön eheyden noudattamista koskevia ohjelmia, jotka ovat yhdenmukaisia ​​Maailmanpankkiryhmän eheyden noudattamista koskevissa ohjeissa esitettyjen periaatteiden kanssa. SBD sitoutuu myös jatkamaan täysimääräistä yhteistyötä Maailmanpankkiryhmän eheyden varapuheenjohtajan kanssa.

SBD: n vapauttaminen voidaan hyväksyä muiden monenkeskisten kehityspankkien väliseksi debarmentiksi 9. huhtikuuta 2010 allekirjoitetun sopimuksen perusteella, joka koskee solmimispäätösten vastavuoroista täytäntöönpanoa.